Regeneratie waterontharder. Hoe weet een waterontharder wanneer hij aan regeneratie toe is? Manieren van regeneratie uitgelegd

Een waterontharder is aan regenereren (spoelen) toe als het hars verzadigd is met deeltjes calcium en magnesium (kalk). Na regeneratie kan de waterontharder weer opnieuw water gaan verzachten. Hoe dit hele proces werkt lees je hier. Maar hoe weet een waterontharder nou wanneer het hars verzadigd is en verzadigd is en dus toe is aan regeneratie? Dit spoelcommando kan op verschillende manieren worden gegeven. Fabrikanten blijven dit constant doorontwikkelen. Op deze pagina hebben alle manieren duidelijk op een rijtje gezet.

  1. tijd-direct gestuurd (elektrisch)
  2. volume-direct gestuurd (stroomloos)
  3. volume-uitgesteld gestuurd (elektrisch)
  4. sensor-gestuurd (elektrisch)
  5. volume-tijd-uitgesteld-vakantie gestuurd (elektrisch)
  6. volume-tijd-uitgesteld-vakantie gestuurd met ontsmettingsmodule tegen bacteriebesmetting (elektrisch)
    (tevens onze favoriet)

1. Tijdgestuurde waterontharder; tijd-direct

Een van de eerste modellen waterontharders waren tijd gestuurd. Deze modellen worden vandaag de dag bijna niet meer gebruikt voor particulier gebruik maar bestaan nog wel. De techniek hierachter is simpel. Door een tijdschakelaar regenereert de ontharder op vaste dagen en tijdstippen. Tijdgestuurde waterontharders zijn erg goedkoop en zeer geschikt voor bijvoorbeeld een zuivering van afgebakende productie/koel water. Bij bepaalde fabrieksprocessen is proceswater vaak tot op de liter nauwkeurig te bepalen en vrij constant. Met kennis van de exacte waterafname wordt de tijd-direct gestuurde ontharder ingesteld op bijvoorbeeld regenereren met een interval van 4 dagen.

Minder geschikt voor huishoudelijke gebruik
In tegenstelling tot proceswater in een fabriek varieert het waterverbruik in een gezin veel meer. Soms wordt er veel water gebruikt en soms wordt er minder water verbruikt. Een tijdgestuurde waterontharder zal nog steeds op hetzelfde moment spoelen. Hierdoor is dit type waterontharder erg onnauwkeurig wat resulteert in een erg hoog zoutverbruik. Het voordeel is dat de kans op bacterievorming nihil is. Dit komt door de regelmatige verversing waardoor er geen kans is op stilstaand water en bacteriebesmetting van de harskern of cilinderwand. Het apparaat blijft zichzelf schoonspoelen met pekelwater, dus bestempelen we dit type ontharder wel als veilig. Dit model is bij ons hier verkrijgbaar.

Afb. Verouderde tijdgestuurde besturingkop (merk Fleck )

2. Volumegestuurde waterontharder; volume-direct-stroomloos

Men wilde wat anders en de ontwikkeling ging verder. In België kwamen vervolgens de volume-direct gestuurde waterontharders op de markt. Deze “volume-direct” techniek was in eerste instantie een doorbraak. Een volumegestuurde waterontharder zal gaan regenereren als het aantal liters bereikt is. Hier komt geen elektriciteit bij kijken. Het aantal liters wordt door middel van een soort tandwiel mechanisch gemeten. Aan de hand van het getelde aantal liters water weet de ontharder hierdoor wanneer het hars verzadigd is. Wanneer de ‘teller’ vervolgens het juiste aantal liter bereikt schakelen tandwielen op waterdruk waarmee de regeneratie in werking wordt gezet. Doordat het water constant mechanisch wordt gemeten door een soort ‘schoepen’ mechanisme wat ronddraait kan er sprake zijn van erg veel drukverlies. Met een drukverhogingspomp werken deze modellen optimaal.

Het probleem met deze modellen is dat het geen spoelcommando kan geven wanneer er geen waterafname is bijvoorbeeld tijdens vakantie. Hierdoor staat er water stil in de harscilinder. Stilstaand water wordt vaak in verband gebracht met bacterievorming omdat er geen verversing plaats vindt. Een ander nadeel van volume gestuurde waterontharders is dat deze dus ook overdag gaan spoelen, wat resulteert in hard water tijdens waterafname. Vandaar de term “volume-direct” Wij hebben nog enkele stroomloze volumegestuurde modellen staan. Klik daarvoor hier.

Er zijn ook waterontharders die laatstegenoemde probleem oplossen door gebruik te maken van 2 harscilinders die elkaar afwisselen. Met deze duplex modellen heb je overdag geen last van hard water. Stroomloze duplex ontharders hebben nog wel drukverlies in verhouding tot elektrische modellen.

Afbeelding van een volume – direct gestuurde waterontharder

Afbeelding van een volume-uitgesteld besturingsunit

3. Volume gestuurde waterontharder; Volume-uitgesteld

De ontwikkeling ging door en het bacterieverhaal betreffende het stilstaande water speelde nog niet zo erg als nu. Men was zich nog niet bewust van de gevaren van stilstaand water, maar ergerde zich wel enorm veel aan het feit dat de ontharder willekeurig en vaak midden op de dag ging spoelen. Toen is de volume- uitgestelde waterontharder van het merk Fleck enorm populair geworden. Het grote voordeel van deze ontharder is dat deze gewoon spoelt op volume, maar een functie heeft die de regeneratie uitstelt tot standaard 02:00 in de nacht. Wij zien dit dus als de verbeterde versie van de stroomloze volume-direct ontharders. Daarnaast is dit model tot op de dag van vandaag een van de meest verkochte modellen waterontharders. Door de oerdegelijke techniek met elektrische besturing zijn we wel ontharders van dit type tegengekomen die meer dan 25 jaar lang probleemloos hebben gedraaid. Vaak werden deze modellen ook toegepast bij boeren in technische ruimtes en melk lokalen om het reinigingswater te verzachten wat werd gebruikt voor de boiler en de spoeling van de melktank en melkleidingen.

Wij verkopen dit model toch nog redelijk vaak omdat de bediening zeer gemakkelijk is te stellen en mensen hieraan gewend zijn. Deze serie is bij ons verkrijgbaar voor in de meterkast en voor open ruimtes.

4. Sensorgestuurde waterontharders

Een beetje vreemde besturing in deze reeks is de recente ontwikkeling van sensorgestuurde waterontharders. Deze ontharder meet verandering in waterhardheid en stelt zichzelf hierbij continu in op inkomende hardheid. Deze techniek werkt goed, alleen is in Nederland is de hardheid vrijwel altijd constant. Daarnaast hoort het risico op deze mogelijke verandering van de inkomende hardheid al te zijn verwerkt in de berekening van het spoelvolume. Wij vinden dat een aparte sensor hiervoor niet echt van toegevoegde waarde is. De sensor meet ook wanneer het hars volledig verzadigd is terwijl bij alle andere ontharders dit van te voren al berekend is. (dit is het basisprincipe van een volumegestuurde waterontharder) Daarnaast is de sensortechniek nieuw op de markt. Sensoren in (zout) water kunnen gevoelig zijn en met nieuwe producten zijn kinderziekten vaak nog niet opgelost. Wij vinden dit een overbodig complexe techniek en zijn hier dus nog voorzichtig mee, maar dit is onze mening. Wij bieden geen waterontharders met sensoren aan.

Afbeelding van een volume-tijd-uitgesteld gestuurde waterontharder (merk Aquapro basic)

5. Volume-tijd-uitgesteld

De ontwikkeling ging door en men wilde dus een waterontharder die ging spoelen op volume, waarbij het tijdstip in te stellen was. Ook moest deze waterontharder tijdens langere afwezigheid automatische het stilstaande water verversen. Toen is de volume-tijd-uitgestelde waterontharder ontwikkeld. In deze waterontharder wordt het beste van de verschillende systemen gecombineerd. De ontharder zal nog steeds gaan spoelen op het moment dat het hars verzadigd is. (volume) Daarnaast zal hij dit niet overdag doen maar zal hij wachten tot 2 uur in de nacht wanneer iedereen slaapt en er weinig waterverbruik is (uitgesteld) Daarnaast wordt er ook een spoelcommando gegeven wanneer er gedurende meer dan een week geen waterafname plaats vind (tijd) De Aquapro Basic serie waterontharder is een voorbeeld van een volume-tijd-uitgesteld gestuurde waterontharder. Vanwege leveringsproblemen van de fabrikant is dit model tijdelijk niet leverbaar bij ons 

6. Volume-tijd-uitgesteld-vakantie met ontsmettingsmodule tegen bacteriebesmetting

Dan zijn we nu gekomen bij de ontharder met de meest uitgebreide en veilige regeneratiemethode. Een volume-tijd-uitgestelde-vakantie gestuurde waterontharder die ook nog eens voorzien is van een ontsmettingsmodule. Een ontsmettingsmodule zorgt er voor dat er een heel klein beetje chloor wordt toegevoegd tijdens de regeneratie. Hiermee kunnen de eerste bacteriën direct in de kiem worden gesmoord en zich niet hechten. De vakantiemodus zorgt er voor dat de ontharder tijdens vakantie of langdurige afwezigheid om de 2 dagen een automatische verversing doet zonder dat daarmee zout wordt verbruikt. Wij zijn van mening dat dit type waterontharder een van de meest veiligste en uitgebreidste waterontharder op dit moment is. Onze Aquapro Allround serie en de Aquapro Easy serie (speciaal voor in de meterkast) zijn hier voorbeelden van!

De Aquapro Allround een van de veiligste ontharders op dit moment.

De Aquapro Easy een van de veiligste ontharders op dit moment. Zelfde als de allround maar dan speciaal voor in de meterkast. 

Conclusie

Wij zijn van mening dat een volume-tijd-uitgestelde-vakantie gestuurde waterontharder met een ontsmettingsmodule ter voorkoming van bacterievorming en stilstaand water het meest veilig. Met de aankoop van een Aquapro waterontharder garanderen wij je dat je een ontharder in huis haalt die werkt volgens de meest efficiënte en veilige spoeltechnieken.

Kies de waterontharder die bij jou past

Doe de keuzehulp